• Kurz je určen pro zájemce z řad začínajících fotografů a jeho ukolem je seznámit účastníky se základní terminologií v oblasti digitální fotografie.
  • E-learningový kurz určený studentům denního studia k opakování učiva z tématu rastrová grafika, dále jako studijní opora studentům s individuálním vzdělávacím plánem, ale případně i ostatním, kteří projeví zájem o úpravy digitálních fotografií.
    Self enrolment
Skip Navigation

Navigation